9 Ağustos 2009 Pazar

Farmakoekonomi

Farmakoekonomi, farmasötik bir ilacın değerini veya ilaç terapisini bir diğeriyle kıyaslayan bilimsel disiplindir. Sağlık ekonomisinin bir alt-disiplinidir. Bir farmakoekonomi çalışması, maliyeti değerlendirir(Parasal terimlerle ifade edilir), ve eczacılığa ait bir ürünü değerlendirir(Parasal bir değer, etkililik veya yaşam kalitesi artışıyla ifade edilir).

Farmakoekonomik değerlendirmeyi birkaç tipe ayırabiliriz: Minimizasyon analizi, maliyet-kar analizi, maliyet-etkililik analizi, maliyet-fayda analizi.

Farmakoekonomi çalışmaları, standartlaştırılmış ve bilimsel olarak somut biçimde, optimal sağlık kaynak tahsisine rehberlik eder.

Bir farmakoekonomik değerlendirmede önemli bir nokta analizin hangi perspektiften ele alınması gerektiğine karar vermektir (örneğin, kurumsal veya toplumsal).

Farmakoekonomi, ilaç kullanımı ile ilgili tasarruf yapmayı ya da maliyeti azaltmayı hedeflemez. Sağlık için harcanan kaynakların belirli bir değeri elde etmesini amaçlar.

COST: Tıbbi bakım ve tedavi için kullanılan tüm kaynakların maddi-manevi değeridir.

Bazı Terimler:
Maliyet Minimizasyonu Analizi
Maliyet/Fayda Analizi
Maliyet/Etkinlik Analizi
Maliyet Yararlanım Analizi
Maliyet
Doğrudan Maliyetler
Dolaylı Maliyetler
Soyut Maliyetler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder